Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Dick Buijze Haar aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dick Buijze Haar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Dick Buijze Haar behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Dick Buijze Haar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dick Buijze Haar. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Medische disclaimer

Hoewel we aan alle pagina’s van www.dickbuijzehaar.nl de grootst mogelijke zorg hebben besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Dick Buijze Haar sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie op deze site niet correct of onvolledig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van deze informatie.

U kunt zelf geen medische diagnose stellen naar aanleiding van het lezen van de informatie op deze site. Medische informatie die wij geven, is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door uw  arts of specialist aan u is verstrekt.

Indien u onder behandeling van een arts of specialist bent, of als u medicijnen inneemt, raadpleegt u dan te allen tijde uw arts of specialist alvorens onze producten te gebruiken.